Jak na zesplatnění úvěru – diskuze, zkušenosti

Zesplatněním se rozumí právní akt, kdy vás banka vyzve k úplnému splacení vašeho dluhu, včetně úroků a poplatků, čímž se řádně ukončí úvěrová smlouva. Postupuje se tak v případech, kdy dlužník nedostojí závazkům. Je jedno, jestli vám půjčila banka nebo kamarád (se kterým máte sepsanou smlouvu). Jakmile určitou dobu řádně úvěr nesplácíte nebo i v případě, že uvedete nepravdivé údaje, tak se může vůči vám ze zákona zahájit proces nazvaný “zesplatnění úvěru”.


K tomuto aktu nedochází často, ale v zákoně je jasně definováno, za jakých pravidel se tak smí postupovat. Je to ochrana věřitele (banka, půjčovatel) právě před nezodpovědností (či podvodem) klienta. Určitě se k metodě zesplatnění úvěru neuchyluje věřitel ihned, ale napřed se pokouší dohodnout. Komunikace je zde základ. Ať už bance nesplácíte nějakou dobu, často se to dá ještě zachránit včasnou komunikací.


K zesplatnění úvěru se banka právě také uchyluje v případě, že klient nekomunikuje a je podezření, že poskytl nepravdivé údaje. Například “účel půjčky” byl naprosto jiný, než stálo ve smlouvě. Banka má právem podezření a nechce podstupovat riziko, tak je pro ni lepší, aby přistoupila k radikálnímu kroku a vyzvala vás k zaplacení celé částky, do stanoveného data.

Pro příklad, jak s vámi bude vyjednávat Zonky:

zesplatnění dluhu u Zonky

Jak definuje zesplatnění úvěru zákon

Legislativa přímo definuje v § 506 obchodního zákoníku, že věřitel je oprávněn ukončit úvěrovou smlouvu, pokud dlužník řádně nesplatil 2 poslední splátky nebo 1 splátku, přičemž uběhlo období delší jak 3 měsíce.
Tato věta je zásadní a zkusím ji popsat ještě jinými slovy.

  1. Máte určen nějaký rozpis úvěrových splátek, většinou měsíční, ale mohl by to být i 2 měsíční apod. Jakmile nezaplatíte v řádném termínu 2 po sobě jdoucí splátky, tak na vás může být uvaleno zesplatnění.
  2. Nebo, pokud je rozpis jednotlivých splátek delší jak 3 měsíce a vy jste nezaplatil 1 splátku a utekla doba delší jak 3 měsíce, tak opět může dojít právně k zesplatnění.

Zesplatnění úvěru musí být podáno písemně

Ze zákona musí věřitel klienta vyzvat písemně. V dokumentu mu má sdělit datum, ke kterému požaduje celkové uhrazení dluhu, včetně úroků a penále, které za poslední měsíce jistě narostly. Pokud takto písemně vyzýváte kamaráda ke splacení dluhu, tak není od věci rovnou připsat a připomenout číslo účtu, na který má peníze poslat.Tímto písemným vyzváním tak splňujete i právní akt předžalobní výzvy. Toto je potřeba k tomu, aby vám byly přiznány náklady na nalézací řízení, které předchází následné exekuci (v případě, že klient nadále neplatí).Banka má ze zákona ihned po výzvě k doplacení dluhu právo vystavit exekuční příkaz.

Diskuze ohledně právních kauz

Na internetu se popisují reálné právní případy, kdy věřitel zkusil uvalit na klienta zesplatnění spotřebitelského úvěru neprávem, v nesouladu se zákonem. Protože klient zaplatil část splátky. A zákon mluví jasně. Musí se jednat o nezaplacené 2 splátky a nebo 1 splátka po dobu 3 měsíce, ale „celé splátky“, ne jen její část. Pokud tedy klient část zaplatil, tak se vyhýbá postihu a je to tím pádem i zajímavá rada (precedent) pro lidi, aby zaplatili část půjčky a již mají před zákonem nějaký argument.

Další případ neoprávněného zesplatnění klienta věřitelem byl v případě, kdy se banka pokusila zesplatnit klienta, který byl dlužníkem (možná i právně „pobýval“ v řádné definici pro zesplatnění), ale nějakou splátku dále zaplatil a již definici neodpovídá. Banka se ho snažila postihnout na základě toho, že byl v prodlení. Důležité z pohledu zákona je, že už není. Takže není nárok na zesplatnění.

Další zajímavá diskuze na téma „Co se děje po zesplatnění úvěru? Zkušenosti

Zkušenosti, jak zesplatnit úvěr

zesplatnění úvěru diskuze

Komunikujte s bankou o vaší situaci

I když máte finanční problémy a nezvládáte platit řádně a včas a již z pohledu zákona spadáte pod definici ‚zesplatnění úvěru‘, tak se nebojte a s bankou komunikujte. I ona se bojí o své peníze a vychází klientům vstříc. Bude se vás snažit kontaktovat telefonicky, sms, emailem – vždy předtím, než udělá zásadní rozhodnutí. Je potřeba dávat najevo, že spolupracujete, protože jedině tak se vyvarujete zesplatnění úvěru.

Zesplatnění se týká i hypoték
Nejenom klasické půjčky spadají do této kategorie. Ale i jakýkoli jiný dluh, například hypotéky. U nich je to často pro klienty mnohem větší problém, když bereme v úvahu, že se jedná o mnohem větší částky. Nemovitostí se ručí a hrozí tak ztráta bydlení.  Proto jakékoli zesplatnění úvěru u hypotečních půjček není pro klienta vůbec žádané.

Kdy zmizím ze seznamu zesplatněných?
Člověk ze seznamu jen tak nezmizí, pokud nedošlo k řádnému zesplatnění všech úvěrů. Pokud jste se „jen“ dohodli na nových splátkách, ale ještě nedošlo k zaplacení celkové sumy, tak budete stále figurovat na seznamu dlůžníků a neuspějete s žádostí o úvěr u většiny seriózních institucí. Po dohodě na novém splátkovém kalendáři jste již v přísnějším režimu a kdybyste znovu neplatili, tak se bude ohledně zesplatnění úvěru postupovat rázněji, bez zdlouhavých výzev a může se přistupovat ihned k exekuci. Onen nový splátkový kalendář je jen forma toho, jak vám banka vyjde dočasně vstříc, ale rozhodně je potřeba celý úvěr zesplatnit. Základem je tedy mít řádně zesplatněný úvěr.

2 komentáře u „Jak na zesplatnění úvěru – diskuze, zkušenosti“

  1. Dobrý den. Bohužel moje pujcka došla ke zesplatneni. Ale jelikož jsem momentálně uz nějakou dobu v zahraničí a na moji bývalou korespondenční adresu a ani na adresu mého trvalého pobytu nedošel žádný dopis jak dlouho to asi trvá než dojde k exekuci?

  2. Prosím vás, pod článkem je datum 24.03.2019. Obchodní zákoník, na který tak hezky odkazujete, ale už od roku 2014 neexistuje. Problematika, jíž se článek věnuje, je upravená zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a to v ustanovení § 124. Část článku nadepsaná „Jak definuje zesplatnění úvěru zákon“ je opravdu velmi neaktuální. Zákon věřiteli ukládá toliko povinnost informovat spotřebitele o zesplatnění nejméně 30 dní předem, ale může tak učinit třeba hned první den po splatnosti. Jinými slovy v případě, že je pohledávka po splatnosti, věřitel si sám určí, jakou dobu spotřebiteli k úhradě dluhu poskytne předtím, než jej zesplatní, bude se však vždy jednat o nejméně 30 dní.

    Rovněž doporučuji autorovi článku nastudovat si rozdíl mezi právním aktem a právním jednáním.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *